ชื่อแพคเก็จ : เหมาโทรทั่วโลก 6ชม./วัน 

ราคาแพคเก็จ: (ดูราคาคลิกที่นี่) 

เงื่อนไขการใช้งาน

1. โทรได้ วันละ 6ชม.

2. โทรได้สูงสุดวันละ 50 หมายเลขที่แตกต่างกัน  

3. โทรไปได้เฉพาะเบอร์ที่อยู่ในประเทศตามรายการด้านล่าง บางประเทศก็โทรได้เฉพาะเบอร์บ้าน บางประเทศโทรเข้าได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือ

4. ไม่สามารถโทรไปหมายเลขพิเศษได้ เช่น 1133 1551 หรือ 1900-xxx-xxx

5. ไม่จำกัดสถานที่ใช้งาน ผู้ใช้งานหรือผู้โทร จะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศด้านล่าง

6. กรณีโทรไม่ถึงจะไม่นำไปทบกับวันถัดไป

7. ภายในวันเดียวกัน หากโทรครบ6ชม.แล้ว จะไม่สามารถโทรออกได้ ต้องรอวันถัดไป


ข้อจำกัด 
· โทรเข้าหมายเลขพิเศษต่างๆไม่ได้ เช่น 1133, 1900-xxx-xxx 
· กรณีที่แต่ละวัน โทรไม่ถึง 6ชม. เวลาที่เหลือจะไม่ทบให้
· ห้ามใช้งานในลักษณะเป็นการต่อพ่วง
· เป็นไปตาม Fair usage policy ของทาง skype


รายชื่อประเทศปลายทางที่สามารถโทรเข้าได้:

โทรไปได้ทั้งเบอร์บ้าน และเบอร์มือถือมี 8 ประเทศ 

1. Canada

2. China

3. Guam

4. Hong Kong S.A.R., China

5. Puerto Rico

6. Singapore

7. Thailand

8. United States 

และอีกเกือบ 60 ประเทศโทรเข้าเบอร์บ้านได้ไม่จำกัด