ชื่อแพคเก็จ : เหมาโทรยุโรป (Unlimited Europe) 

ราคาแพคเก็จ: (ดูราคาคลิกที่นี่)


เงื่อนไขการใช้งาน :

1. โทรได้ วันละ 6 ชม.

2. โทรได้สูงสุดวันละ 50 หมายเลขที่แตกต่างกัน

3. โทรไปได้เฉพาะเบอร์พื้นฐาน (เบอร์บ้าน หรือเบอร์สำนักงาน) ที่อยู่ในประเทศตามรายชื่อด้านล่าง

4. ไม่สามารถโทรไปหมายเลขพิเศษได้ เช่น 1133 1551 หรือ 1900-xxx-xxx

5. ไม่จำกัดสถานที่ใช้งาน ผู้ใช้งานหรือผู้โทร จะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศด้านล่าง

6. กรณีโทรไม่ถึง เวลาที่เหลือจะไม่นำไปทบกับวันถัดไป

7. ภายในวันเดียวกัน หากโทรครบ6ชม.แล้ว จะไม่สามารถโทรออกได้ ต้องรอวันถัดไปรายชื่อประเทศที่สามารถโทรไปได้ :

1. Austria

2. Belgium

3. Croatia

4. Czech Republic

5. Denmark

6. Estonia

7. Finland

8. France

9. Germany

10. Greece

11. Hungary

12. Ireland

13. Italy

14. Luxembourg

15. Netherlands

16. Norway

17. Poland

18. Portugal

19. Russia (landlines in Moscow, St Petersburg only)

20. Sweden

21. Slovakia

22. Spain

23. Switzerland

24. United Kingdom